english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Elfström Petra (S)

Adress: Björkhagsgatan 21 c, 813 30 Hofors

Telefon: 076-091 47 92

Mail: petra1978@live.se

Yrke/Titel: Produktionsarbetare

Född år: 1978

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Socialnämnden, ledamot

Kontaktinformation

Petra Elfström
076 - 091 47 92
petra1978@live.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.