Hofors Kommun logo, länk till startsida


Elfström Petra (S)

Adress: Släntvägen 22, 813 33 Hofors

Telefon: 076-091 47 92

Mail: petra.elfstrom@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Industriarbetare

Född år: 1978

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, 1e vice ordförande

Kommunstyrelsen, ledamot

KSAU, ledamot

Kommunfullmäktige, ledamot

Hofors Kommunhus AB, ledamot

Krisledningsnämnd, ledamot

Fritids- och kulturutskottet, ledamot