Hofors Kommun logo, länk till startsidaVåld i nära relationer

Avser psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen

Våld i nära relationer avser psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen. Det är alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö mellan människor som har nära relationer till varandra.

Socialtjänstens roll

Socialtjänsten kan hjälpa den som behöver stöd att förändra sin situation. Du kan t ex få hjälp med råd och stödsamtal, hjälp att kontakta polis, sjukvård m fl, hjälp i den akuta boendesituationen och ekonomiskt stöd.

Barn som bevittnar hot och våld i nära relationer är att betrakta som brottsoffer och kan därför riskera att fara illa. Detta kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till barns skydd.

Mer information

Ring alltid 112 i nödsituationer.

Kontaktinformation

Växel
0290 - 29 000

Kvinnofridslinjen
020 - 50 50 50

Brottsofferjouren
026 - 25 90 00

Stödperson, Elektra, kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck
0739 - 50 24 26

Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst
020 - 52 10 10

Mansjouren Stickan
026 - 18 73 73

BRIS, barnens hjälptelefon
0200 - 230 230

BRIS, vuxentelefon
077 - 150 150