Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Anttila Linda-Marie (S)

Linda Marie Anttila

Adress: Lillågatan 20, 813 33 Hofors

Mail: linda-marie.anttila@hofors.se

Yrke/Titel: Ombudsman ABF

Född år: 1981

Uppdrag:

Kommunstyrelsen, ledamot tillika 1e vice ordförande

KSAU, 1:e vice ordförande

Barn- och utildningsnämnden, ordförande

Kommunfullmäktige, ledamot

Fritids- och kulturutskottet, ordförande

Krisledningsnämnd, ledamot tillika 1e vice ordförande

Hofors Kommunhus, ledamot tillika 1e vice ordförande

Gästrikerådets styrgrupp, ersättare

Kommuninvest ek. fören, ersättande stämmoombud

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun