Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Agenda 2030

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

De finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

De Globala målen antogs av alla FN:s medlemsländer 2015. Målen är även kända som Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 odelbara mål som tillsammans täcker in alla aspekter av hållbarhet. De är odelbara för att de hänger ihop och det går inte att bara arbeta med några av dem för att nå hållbarhet. Det 17:e och sista målet handlar om att vi måste göra det här tillsammans.

Läs mer om varje globalt mål. Länk till annan webbplats.

Hofors kommun

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun