Hofors Kommun logo, länk till startsida

Delad plats

Möjlighet att ansöka om delad faktura

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. De kan då ansöka om delad faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Detta innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar full avgift utifrån sitt hushålls inkomster.

Anmäl ändrade familjeförhållanden

Anmäl ändrade familjeförhållanden till kösamordnaren. Det påverkar avgiften både uppåt och nedåt.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun