Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Eriksson Ziita (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: ziita.eriksson@moderaterna.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot.
Kommunstyrelsen, ledamot.
Socialnämnden, ledamot.
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot.
Brottsförebyggande rådet, ledamot.
Gästrikerådet, kommunens representant
Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ersättare
Borgerlig vigselförrättare

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296