english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Eriksson Ziita (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: ziita.eriksson@moderaterna.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Socialnämnden, ledamot

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot

Brottsförebyggande rådet, ledamot tillika ordförande

Gästrikerådet, kommunens representant

Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ersättare

Borgerlig vigselförrättare

Företagshälsovårdsnämnden, ersättare

Oppositionsråd

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot

Gruppledare