Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Eriksson Ziita (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: ziita.eriksson@moderaterna.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot
Kommunstyrelsen, ledamot
Socialnämnden, ledamot
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot
Brottsförebyggande rådet, ledamot.
Gästrikerådet, kommunens representant
Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ersättare
Borgerlig vigselförrättare
Företagshälsovårdsnämnden, ersättare
Oppositionsråd
Kommunala Pensionärsrådet, ledamot
Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot
Gruppledare

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296