english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Björk Anders (HOP)

Adress: Bruksvägen 62, 813 30 Hofors

Telefon:

Mobil: 073-636 38 22

Mail: aeb.hofors@gmail.com

Yrke/Titel: Chef

Född år: 1977

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Föreningsutskottet, ledamot

Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, ersättare

Kontaktinformation

Anders Björk

072-083 90 14

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.