english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunPojke som kramar sin pappa

Stöd & Omsorg

Stöd & Omsorg i Hofors kommun

Hofors kommun erbjuder råd, stöd och omsorg i livets alla skeden

Alla har rätt till ett bra liv. Hofors kommun erbjuder råd, stöd och omsorg i livets alla skeden. Här hittar du information om våra stöd till äldre, till personer med funktionsnedsättning och till nyblivna svenskar.

Här kan du också läsa mer om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Mer information

For information in other languages please visit www.informationsverige.se länk till annan webbplats

Kontaktinformation

Socialomsorgen
Besöksadress:

Granvägen 8
813 81 HOFORS

Sussie Holmgren, socialchef
073 - 809 41 10

sussie.holmgren@hofors.se

Pernilla Neuman, verksamhetschef LSS/psykiatri, AMI

pernilla.neuman@hofors.se


Marie Bergquist, tf chef individ- och familjeomsorg

marie.bergquist@hofors.se

Cissi Hedwall, äldreomsorgschef, verksamhetschef HSL/kvalitet

cissi.hedwall@hofors.se

Kenneth Axling, socialnämndens ordförande

kenneth.axling@hofors.se

Jesper Öberg, sekreterare socialnämnden

070 - 086 01 81 jesper.oberg@hofors.se