Hofors Kommun logo, länk till startsidaAnsvar och beslut

Det är Föreningsutskottet (genom delegation från kommunstyrelsen) som fördelar ekonomiskt stöd till idrotts-/fritidsföreningar, kulturföreningar, samlingslokaler, integrationsinsatser och studieförbund.

Beslut

För att bidrag ska hanteras på utskottets sammanträde krävs att fullständiga ansökningshandlingar har inkommit senast 4 veckor innan sammanträde.

Sammanträdesdatum 2021

2021-02-01

2021-03-22

2021-06-14

2021-09-13

2021-12-06