english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Ansvar och beslut

Det är Föreningsutskottet (genom delegation från kommunstyrelsen) som fördelar ekonomiskt stöd till idrotts-/fritidsföreningar, kulturföreningar, samlingslokaler, integrationsinsatser och studieförbund.