Hofors Kommun logo, länk till startsidaEidhagen, Gabriella (V)

Adress: Faluvägen 33 d, 813 34 Hofors

Telefon:

Mobil: 073-832 98 06

Mail: gabriella.eidhagen@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Personlig assistent

Född år: 1985

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, 1e vice ordförande

Kommunstyrelsen, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Förbundsdirektionen för Gästrike Räddningstjänstförbund, ersättare

Ombud årsstämman Gästrike Vatten AB

Ombud årsstämman Hofors Vatten AB

Valberedning, ordförande

Partiföreträdare

Fritids- och kulturutskottet, ersättare