english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunEidhagen, Gabriella (V)

Adress: Faluvägen 33 d, 813 34 Hofors

Telefon:

Mobil: 073-832 98 06

Mail: gabriella.eidhagen@vansterpartiet.se

Yrke/Titel: Timvikarie LSS

Född år: 1985

Uppdrag:

VGS

Barn- och utbildningsnämnden, 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktige, ersättare