Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk kommunal nämnd och lokal valmyndighet. Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, region/landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Datum beslutas av Europaparlamentet.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun