Hofors Kommun logo, länk till startsida
Ledamöter i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 25 juni 2024

Under kommunfullmäktiges sammanträde i juni beslutades bland annat om oförändrad skattesats på 22,86 per skattekrona. Det fattades även beslut om majoritetens förslag till budget men Moderaterna, Centerpartiet, Hoforspartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets och Moderaternas egna förslag till budget.

Det fattades även beslut om att Entré ungdom organisatoriskt ska flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Flytten sker 1 september 2024. Hoforspartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

Kommunfullmäktige beslutade också att använda sitt kommunala veto angående etablering av vindkraftpark vid Stormossen.

Då alla anmälda ärenden inte hanns med, kommer det bli ett extrainsatt sammanträde torsdag 4 juli kl. 17.30 i kommunhuset, lokal Stollen. Ledamöter har uppmanats att delta digitalt.

Extrainsatt kommunfullmäktige 4 juli 2024

Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om nödvattenplan för Hofors kommun . Även reviderat reglemente för lokala Brottsförebyggande rådet beslutades.

Protokoll hittar du här.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun