Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Sociala medier

Hofors Kommun och sociala medier

Rubriker ur innehållet i Riktlinjer för sociala medier i Hofors kommun

Strategi

 • Nya kommunikationsmönster
 • Vad är sociala medier?
 • Hofors kommuns strategi
 • Var ska Hofors kommun finnas med?

Riktlinjer

 • Vem får använda sociala medier för Hofors kommuns räkning
 • Förhållningsregler för yrkesmässig användning
 • Förhållningsregler för privat användning
 • Öppna och avsluta ett konto
 • Bemötande och tilltal
 • Hantera synpunkter och kommentarer

Juridiken

 • Tryckfrihetsförordningen
 • Offentlighets och sekretesslagen
 • Förvaltningslagen och serviceskyldigheten
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Personuppgiftslagen (PuL)
 • Lagen om elektroniska anslagstavlor


Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296