Hofors Kommun logo, länk till startsida

Vuxenutbildning

Björkhagsskolan ansvarar för kommunens vuxenutbildning. Här finns grundläggande vuxentubildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och yrkesvux.

Förslag för dig

Vad är vuxenutbildning?

Den kommunal vuxenutbildning (komvux) vänder sig till dig som inte tidigare haft chansen att studera eller till dig som vill ha en ny chans. Komvux består av:

 • Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolan (för dig som vill komplettera eller läsa in grundskolan)
 • Gymnasial vuxenutbildning (för dig som vill läsa fristående kurser eller yrkesvuxutbildning på gymnasienivå)
 • Utbildning i svenska för invandrare (för dig som är nybörjare i svenska språket)
 • Uppdragsutbildning

Undervisningen i vuxenutbildningen ska utgå från vuxnas erfarenheter och individuella förutsättningar. Den ska anpassas efter deltagarnas behov och intressen.

Vem får studera vid komvux?

För att få börja studera vid komvux ska du

 • vara 20 år eller ha avslutad gymnasieutbildning
 • ha de kunskaper som krävs för att följa kursen (vissa kurser ställer särskilda krav)

Det är vad du kan just nu som avgör på vilken nivå du ska börja läsa. Har du förkunskaper i ett ämne behöver du inte börja från början. Komvux har ett antagningsutskott som beslutar i antagningsärenden.

Färre lektioner - mer självstudier

Eftersom kurserna i vuxenutbildningen har lägre timtal än motsvarande kurser i ungdomsskolan blir studietakten relativt hög.

Studie- och yrkesvägledning, SYV

Det är viktigt att du planerar dina studier ordenligt redan från början. Detta får du hjälp med om du vänder dig till studie- och yrkesvägledare. Du kan få information om:

 • utbildningsvägar till olika yrken
 • aarbetsuppgifter inom olika yrken
 • konkurrenssituationen vid olika utbildningar
 • vilka möjligheter du har att finansiera studierna
 • hur du utifrån din situation kan nå ditt studiemål
 • hur du kan lägga upp en personlig studieplanering

Särskild prövning

Om du har läst på egen hand, kan du genomgå särskild prövning för att få betyg. Prövning sker enligt läroplan för kommunal vuxenutbildning. Prövningen är avgiftsbelagd. Den kostar 500 kr per kurs/betyg och prövning.

Studiefinansiering

Du kan få studiebidrag och lån efter CSN:s bestämmelser.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun