english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Sjöberg, Gry (HOP)

Adress: Sandgatan 5, 813 36 HOFORS

Telefon:

Mobil:

Mail: grysjo@hotmail.com

Yrke/Titel: Enhetschef Soc. Falun

Född: 1971

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Socialnämnden, ledamot

Kontaktinformation

Gry Sjöberg

073-385 88 12
grysjo@hotmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.