Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Sjöberg, Gry (HOP)

Adress: Sandgatan 5, 813 36 HOFORS

Telefon:

Mobil:

Mail: gry.sjoberg@politiker-hofors.se

Yrke/Titel: Enhetschef Soc. Falun

Född: 1971

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Socialnämnden, ersättare

Valberedning, ersättare

UFI, ersättare

Kontakt Kommun & politik

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommun & politik

Aktuellt i Hofors kommun