Hofors Kommun logo, länk till startsida

Integration och flyktingmottagning

Samordning av kommunens mottagande och integration av flyktingar.

Förslag för dig

Integration och flyktingmottagning

Vi samordnar kommunens mottagande och integration av flyktingar i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunens verksamheter och med andra lokala och regionala aktörer.

När en asylsökande får sitt uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket personen till kommunen för bosättning om personen inte själv ordnat sitt boende i Sverige.

Vid anvisad bosättning ansvarar kommunen för:

 • Att förbereda en basutrustad bostad
 • Skola och barnomsorg
 • Insatser inom det sociala området
 • Undervisning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering

Flyktingverksamheten har till uppgift att på bästa sätt i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, lokala och regionala aktörer medverka till att alla nyanlända flyktingar erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet och inträde på arbetsmarknaden.

Förhoppningen är att våra nya medborgare ska känna sig varmt välkomna och trivas samt se möjligheter och fördelar med att bo i Hofors kommun.

Mångfald som tillväxtfaktor!

Vi kommer gärna till en förening eller arbetsplats på ett personalmöte, utbildningsdag eller under en fikarast. Har ni 30 minuter? Vi har det och kan ge er mer information. Vi berättar om det vi kan och ni vill veta.

 • Hur många kommer det och hur många "tar vi hit"?
 • Vem är flykting?
 • Vad får de som kommer?
 • Vad gör de?
 • Hur tryggar vi vår arbetskraftsförsörjning?
 • Har ni speciella frågor så förbereder vi svar, ni behöver då höra av med frågorna innan besöket. Kontakta oss så hittar vi en tid.

Så kan du hjälpa till

 • Bli familjehem i Hofors - Att bli familjehem är ett sätt att stötta bland annat flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn.
 • Bli språkvän - Människor som nyligen kommit till Sverige och börjat lära sig svenska behöver umgås med personer som pratar svenska. Då blir det enklare för dem att lära sig bra svenska och att lära sig de sociala koder som finns i samhället och som är svåra att lära sig på andra sätt.
 • Bidra genom Röda korset - Röda korset har verksamhet med insamling och utlämning av kläder. Det gäller både insamlingar av pengar och begagnade kläder och saker. Via Röda Korset kan du också anmäla dig som volontär.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun