Hofors Kommun logo, länk till startsida

Retroaktiv inkomstjämförelse

Information om inkomstjämförelse inom förskola och fritidshem

Hofors kommun (Barn och utbildning) har möjlighet att genomföra en årlig inkomstjämförelse. Det innebär att Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst jämförs med de inkomstuppgifter som lämnats av vårdnadshavare.

Varför görs en kontroll?

Det är vårdnadshavares ansvar att lämna in uppgifter om inkomst och familjeförhållanden för att kommunen ska kunna ta ut rätt avgift för plats i förskola eller fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden vill med kontrollen följa upp att alla betalar rätt avgift.

Hur går kontrollen till?

Vid kontrollen tas en genomsnittlig månadsinkomst fram genom att den deklarerade och godkända årsinkomsten delas med 12. Denna summa jämförs sedan med den inkomstuppgift som vårdnadshavaren lämnat till kommunen.

Om den inkomst som lämnats in är lägre än den faktiska inkomsten, faktureras platsinnehavaren retroaktivt förutsatt att skillnaden är minst 50 kr.

Vilket inkomstår är det som kontrolleras?

Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga med två års eftersläpning. Därför är det den deklarerade inkomsten två år tillbaka som jämförs med inlämnade uppgifter till kommunen.

Uppdateras inte hushållets inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är hushållet som har ansvar för att lämna rätt uppgifter till kommunen och därmed betala rätt avgift.

Omräkning pga oregelbunden inkomst

Om hushållet hade oregelbunden inkomst det år som kontrolleras kan en justering i efterhand vara möjlig.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun