Hofors Kommun logo, länk till startsida

Inkomstredovisning

Inkomstredovisning för avgiftsberäkning

När Hofors kommun beslutar om ditt barns avgift utgår kommunen från hushållets gemensamma inkomst. Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder eller av ett par som är gifta/sammanboende och folkbokförda på samma adress. I dessa fall ligger bådas inkomster till grund för avgiften.

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar på blankett. Förutom lön för arbete och inkomst av näringsverksamhet räknas också till exempel föräldrapenning, sjukpenning/sjukbidrag och arbetslöshetsersättning som inkomst.

Anges ingen inkomst kommer högsta avgift enligt maxtaxan att tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas av hushållet.

Ändrad inkomst

Om hushållet får ändrad inkomst ska ny inkomst meddelas till Hofors kommun. Kommunen har rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift, till exempel om hushållet angett felaktig inkomst.

Årlig inkomstjämförelse mot deklarerad inkomst

Hofors kommun gör en inkomstkontroll två år i efterhand. Den deklarerade inkomsten jämförs mot vad vårdnadshavare har uppgett till kommunen. I det fall den deklarerade inkomsten är högre än vad inlämnade uppgifter visar, kommer ett efterkrav på mellanskillnaden.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun