Hofors Kommun logo, länk till startsida

Vistelsetider

Vistelsetider i fritidshem

Vistelsetiden på fritidshemmet styrs utifrån vårdnadshavarnas arbetstid eller studier, med hänsyn till förflyttningstid, eller dygnsvila.

Semester

Det förutsätts att eleven är hemma under föräldrarnas semester och ledighet. Barn har rätt till vila, rekreation och att få tillbringa tid med de viktigaste vuxna i sitt liv – sina vårdnadshavare. (Barnkonventionen artikel 31)

Sjukdom

Vid vårdnadshavares längre sjukdom görs en överenskommelse mellan vårdnadshavare och rektor om vistelsetid. Det är barnets behov som avgör vistelsetiden.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun