Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Blå figur som elevhälsan använder

Kuratorns roll i skolan

Den psykosociala kompetensen i skolan

Kuratorerna står för den psykosociala kompetensen i skolan och arbetar på uppdrag av rektor. Vilket innebär att identifiera, bedöma och undanröja sociala och psykosociala hinder för lärande samt förebygga psykosocial ohälsa och sociala problem i skolsituation. Kuratorn arbetar på individ, grupp och organisatorisk nivå.

Organisatorisk nivå

  • Närvarar vid EHT
  • Samverkar med andra instanser t.ex. HAB, BUP, socialtjänst och polis

Gruppnivå

  • Konflikthantering och kriser

Individnivå

  • Enskilda samtal
  • Skolsocial kartläggning
  • Hänvisa elever till andra instanser t.ex. Ungdomsmottagningen

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296