Hofors Kommun logo, länk till startsidaAntagningsregler komvux

Behörighet, betyg, antagning och urval

Behörighet
Du är behörig till kommunal vuxenutbildning (Komvux):

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
  • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller,
  • har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen, samt
  • är bosatt i Sverige

Betyg
För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg från tidigare studier.
Om du har läst kurser hos Vuxenutbildningen Hofors eller inom gymnasiet på Björkhagsskolan behöver du inte bifoga dessa betyg.

Folkbokförd i annan kommun och vill studera hos Vuxenutbildningen Hofors
Om du är folkbokförd i Hofors, Sandviken, Ockelbo, Gävle eller Älvkarleby kan du fritt söka yrkesvuxutbildningar i alla dessa kommuner. Om du är folkbokförd i någon annan kommun än dessa, så ansöker du till våra yrkesvuxutbildningar genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Övriga utbildningar/kurser (ej yrkesvux) ansöker du genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Antagning och urval
Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat i ansökan.
Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning/kurs, sker ett urval. Urval regleras i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras. Mer information om urvalsprocessen finns på Skolverkets webbplats.
Vid urval ska företräde ges till den sökande som har störst behov av utbildning. Företräde ges i följande ordning på grund av att den sökande:

  • önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  • inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
  • är eller riskerar att bli arbetslös
  • behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
  • behöver utbildningen för planerat yrkesval

Vid eventuell reservplacering till utbildning används ett kösystem baserat på urvalsreglerna.

Ansökan
Här kan du ansöka till Vuxenutbildningens kurser och utbildningar. Du ansöker till någon av kurserna via webbformulär. Observera att webbformuläret kräver e-legitimation. Saknar du det använder du
dig av blanketten. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta Vuxenutbildningen för att göra en manuell ansökan. Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Kontaktinformation

Studie- och yrkesvägledare

Maria Damgaard
0290-77 15 14
vuxenutbildningen@hofors.se

Studie- och yrkesvägledare

Ann-Louise Andersson
0290-77 15 15
vuxenutbildningen@hofors.se

Rektor

Linda Karlsson
070-086 00 76
linda.karlsson@hofors.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)