Hofors Kommun logo, länk till startsida

Vuxenenheten

Vuxenenheten i Hofors Kommun

Ansvarig för ekonomiskt bistånd

Förslag för dig

Vuxenenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer samt dödsboanmälningar.

Enheten erbjuder också stöd och behandling till vuxna med missbruksproblematik och också stöd till anhöriga.

Du kan vända dig till Individ- och familjeenhetens vuxenenhet om du är över 18 år eller till famijeenheten om du är under 18 år.

Har Du aldrig varit hit och vill boka en tid för besök, kontakta Ekonomienheten så blir Du aktualiserad och får ett brev hem med tid för besök och de papper som Du skall ha med dig.

Kontakt Individ & Familjeomsorg

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Individ & Familjeomsorg

Aktuellt i Hofors kommun