Hofors Kommun logo, länk till startsida

Trafik, vägar och infrastruktur

Hoforshus AB sköter vissa gator och vägar på uppdrag av Hofors kommun. Vill du rapportera, visa, eller diskutera lokala problem gör du det enklast via Gata/Park.

Förslag för dig

Gata/Park

Felanmälan angående teknisk försörjning görs till gatapark@hofors.se om du vill rapportera fysiska problem, exempelvis sådant som är trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas. Till exempel:

  • Övergivna bilar och cyklar
  • Graffiti
  • Nedskräpning
  • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
  • Trasig gatubelysning
  • Hål i vägar och gångbanor.

Bredband

Har du frågor som rör bredbandsutbyggnad, vänligen kontakta Hofors Elverk. Länk till annan webbplats.

Kontakt Trafik, vägar och infrastruktur

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Trafik, vägar och infrastruktur

Aktuellt i Hofors kommun