Hofors Kommun logo, länk till startsida

Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med missbruk i form av alkohol, droger eller spel om pengar? Då kan du vända dig till kommunens Missbruksenhet som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Förslag för dig

Socialtjänsten ansvarar för förebyggande insatser och för att medborgares behov av stöd och behandling tillgodoses. Socialtjänsten i Hofors kommun arbetar för att motverka okontrollerat bruk av alkohol och droger och spelande.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enl SoL, socialtjänstlagen) men vi har även till uppgift att i vissa fall bedriva handläggning enligt tvångslagen - Vård av missbrukare i vissa fall (LVM, Lag om vård av missbrukare).

Kontaktinformation

Artikeln uppdaterades senast:

Kontaktinformation

Aktuellt i Hofors kommun