english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBarn målar med vattenfärg

Förskola

Välkommen till förskoleverksamheten i Hofors kommun!

Förskoleverksamheten är till för barn mellan 1 och 5 år. I Hofors kommun finns sju kommunala förskolor samt den fristående förskolan Rävlyan.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska också vara trygg och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar.

Rätt till förskola har barn till föräldrar som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn. Ett barn kan också ha rätt till förskola om barnet har ett eget behov pga av familjens situation i övrigt. 

Allmän förskola

Alla barn har rätt till förskola minst 525 timmar/år fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Det kallas allmän förskola, motsvarar 15 timmar/vecka och följer grundskolans terminer.

Förskoleverksamhet på finska

Flerspråkighet är en tillgång och då Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde har du rätt till förskoleverksamhet på finska. Det finns inget krav på antal barn eller förkunskaper i språket. Önskar du sådan verksamhet eller vill veta mera kontakta din rektor. 

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Ylva Appelgren, barn- och grundskolechef (samt tf skolchef under våren 2022)
070-167 86 09
ylva.appelgren@hofors.se

Sonnie Eklund, rektor Södra förskolan (Eken, Regnbågen och Kanaljen)
070-414 12 89
sonnie.eklund@hofors.se

Lotta Nordström, rektor Norra förskolan (Persfallet och Robertsholm)
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Ann-Sofie Jakobsson, administratör Södra och Norra förskolan
0290-77 15 36
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se

Mari Rickardsson, rektor Torsåker förskola (Tallbacken och Vinkelboda)
070-086 00 12
mari.rickardsson@hofors.se

Johanna Olsson, administratör Torsåkers förskola
070-414 12 63
johanna.olsson@hofors.se

Mats Petersson, pedagogista
073-809 41 16
mats.pettersson@utb.hofors.se

Petra Nord, ateljérista
070-167 08 96
petra.nord@utb.hofors.se

Anna Engström
utvecklingsledare
070-086 02 97
anna.engstrom@utb.hofors.se