Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Axling Kenneth (S)

Kenneth Axling

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: kenneth.axling@hofors.se

Yrke/Titel: Järnbruksarbetare

Född: 1955

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Socialnämnden, ledamot tillika ordförande

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot tillika ordförande

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ledamot

Inköp Gävleborg, ersättare i förbundsdirektionen

Gästrike Återvinnare, ledamot i förbundsfullmäktig

Ekogas AB, ledamot

Hofors kommunhus AB, ersättare ombud till årsstämma

Hoforshus AB, ersättare ombud till årsstämma

Hofors Elverk AB, ombud till årsstämma

Hoåns Kraft AB, ersättare ombud till årsstämma

Samordningsförbundet Gävleborg, vice ordförande

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot

Hjälpmedel FoU RegNetHelGe, ersättare

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296