english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Axling Kenneth (S)

Kenneth Axling

Adress:

Telefon:

Mobil:

Mail: kenneth.axling@hofors.se

Yrke/Titel: Järnbruksarbetare

Född: 1955

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Socialnämnden, ledamot tillika ordförande

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot tillika ordförande

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ledamot

Gästrike Återvinnare, ledamot i förbundsfullmäktig

Hofors kommunhus AB, ersättare ombud till årsstämma

Hoforshus AB, ersättare ombud till årsstämma

Hofors Elverk AB, ombud till årsstämma

Hoåns Kraft AB, ersättare ombud till årsstämma

Samordningsförbundet Gävleborg, vice ordförande

Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

Kommunala Tillgänglighetsrådet, ledamot

Hjälpmedel FoU RegNetHelGe, ersättare