Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Information till brittiska medborgare

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Under den övergångsperiod som pågår till och med den 31 december har brittiska
medborgare i Sverige i stort sett samma rättigheter som tidigare.

Storbrittanniens utträde ur EU

Även efter övergångsperioden ska brittiska medborgare, och deras
familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo i Sverige om de bodde härföre 31 december 2020.
För att behålla sin rätt att bo och verka i Sverige behöver brittiska
medborgare som inte har svenskt medborgarskap ansöka hos
Migrationsverket om uppehållsstatus. Ansökningsperioden är öppen från 1 december 2020 till 30 september 2021.

Mer information om kraven för uppehållsstatus, och hur man ansöker, finns på migrationsverket.se under fliken Privatpersoner.