Hofors Kommun logo, länk till startsida


Rapportera problem via Hoforshus

Hoforshus AB sköter vissa gator och vägar åt Hofors kommun.
Vill du rapportera, visa, eller diskutera lokala problem till exempel graffiti, skräp, trasiga gatustenar eller belysning anmäl det till Hoforshus.

Rapportera problem digitalt

Har du frågor som rör gator, vägunderhåll, bredbandsutbyggnad, sandupptagning, snöröjning, aktuella trafikstörningar och mycket mer kontaktar

https://hoforshus.se/kontakt/felanmalan/felanmalan---gator--vagar.html Länk till annan webbplats.


Bredband

Har du frågor som rör bredbandsutbyggnad kontaktar du Hofors Elverk, 0290-771800.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter meddelar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun. Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för att ta fram lokala trafikföreskrifter.

Aktuella lokala trafikföreskrifter hittar du i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RTD, som finns påTransportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.