Hofors Kommun logo, länk till startsida


Flicka som klappar häst

Under sommaren 2020 inventeras hästgårdar

Under sommaren ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning inventera hästgårdar i våra kommuner Hofors, Ockelbo och Sandviken. Syftet är att hitta hästgårdar i kommunerna.

Hästgårdar inventeras

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning inventerar för att senare kunna utföra tillsyn av att gödsel hanteras på ett sätt som inte riskerar att skada miljön.

Varför är vi VGS och åker på småvägarna?
Inventeringen går bara ut på att lokalisera hästgårdarna i kommunerna, så bli därför inte fundersam om VGS åker förbi er gård utan att stanna och kliva ur. Inspektioner där framför allt gödsellagringen kontrolleras, inklusive rutiner för tömning, kan komma att genomföras senare. Om det blir aktuellt kontaktar VGS er i förväg för att boka tid.

Varför inventerar VGS?
Det är viktigt för miljön att gödselhanteringen sköts på rätt sätt så att det inte sker näringsläckage till omgivningen. Det är också viktigt att inte störa grannar via till exempel lukt eller flugor.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för tillsynen av hästgårdar i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. För att kunna utföra tillsynen behöver man därför veta var hästgårdarna finns.

Läs mer på jordbruksverkets webbplats om vad som gäller kring gödselhantering.

Har du frågor?
Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Telefon: 026-240000
E-post: vgs@sandviken.se