Hofors Kommun logo, länk till startsidaVammaisten hoitopalvelut

Laki tuesta ja palveluista tietyissä vammaisuuksissa

LSS, SoL, HSL

Toiminta seuraa lakia tuesta ja palvelusta tietyissä vammaisuuksissa (LSS), sosiaalipalvelulakia (SoL), sosiaalineuvoston yleisohjeita, sekä yleistä lainnoudattamista (HSL).

Hoito henkilöille, joilla on vammaisuus, perustuu lähtökohtaisesti henkilön perustarpeesta, sekä keskittyy ennakoivaan toimintaan, joka parantaa henkilön elintasoa tai tarjoaa paremmat elinolosuhteet. Toiminnalle on tyypillistä ystävällinen kohtaaminen, turva ja osallistuvuus.

Vammaisella henkilöllä on näin mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, ja antaa näin ollen hyvät lähtökohdat hyvälle hoidolle.

Hoito henkilöille joilla on vammaisuus, koostuu lähinnä henkilökohtaisten avustajien antamasta tuesta vammaisen henkilön omassa kodissa.

Kunnassa on myös erityinen asuntola henkilöille, joilla on psyykkinen vammaisuus, sekä neljä asuntoa LSS-ryhmän henkilöille.

Tämän lisäksi kunnassa on kaksi päivätoimintapistettä, asuintuki, palveluryhmä, lyhytaikaiskoti ja yhdyshenkilötoimintaa.

Mer information

Lisää tietoa

LSS-toimisto sijaitsee Hoforsin keskustassa, Centralgatan 15, 813 30 Hofors

Hoitopalveluiden päätösjohtajan käyntiosoite, Granvägen 8

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Vara sosiaalijohtaja
IFO/Työmarkkina/LSS/Sosiaalipsykiatria
Heidi Bolstad
0290-77 17 10
heidi.bolstad@hofors.se

Johtaja LSS/Psykiatria
Anna Östblom
0290-77 15 04
anna.ostblom@hofors.se

Johtaja LSS/Psykiatria
Ann-Cathrin Sundberg
0290-77 17 47
annc.sundberg@hofors.se

Johtaja LSS/Psykiatria
Hanna Lundman
0290-77 15 03
hanna.lundman@hofors.se