Hofors Kommun logo, länk till startsidaKunnan sairaanhoitopalvelut

Kunnan vastuu sairaanhoidosta

Hoitoalueet

Kunta on vastuussa sairaanhoidosta sairaanhoitajatasolle asti tietyissä asuinmuodoissa sekä kotihoidossa.

MAS (lääkevastaava sairaanhoitaja)

Kunnallisessa sairaanhoidon valvonnassa työskentelee yksi lääkevastaava sairaanhoitaja. Hänellä on lain mukaan vastuu järjestää hoidon rutiinit niin, että potilaat saavat turvallisen ja korkeatasoisen hoidon kunnan vastuualueella. MAS vastaa myös ilmoituksista hoitotyön tarkastajille (IVO) tilanteissa, joissa potilaalle on koitunut/koituu riski saada vakava vamma tai sairaus.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan työn lähtökohtana on yksilön tarve sairaanhoidolle. Toiminnat suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan yhdessä hoitohenkilökunnan, kuntoutusryhmän ja yksikönjohtajan kanssa. Ensihoito on vastuussa potilaista, jotka asuvat kunnan erityisissä asunnoissa (SÄBO), sekä kotihoidon potilaista. Osan sairaanhoitajista työtehtäviin kuuluu myös muun hoitohenkilökunnan työn ohjaus ja tuki. Päiväsaikaan, arkisin, hoidosta vastaavat sairaanhoitajat ovat jokaisessa SÄBO-asunnossa sekä kotihoidossa. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää hoitaa sairaanhoitaja(t), joka on vastuussa kaikista kunnan SÄBO-asunnoista ja kotipalvelupotilaista.

Kuntoutusryhmä

Kuntoutusryhmässä työskentelee toimintaterapeutti, fysioterapeutti sekä kuntoutus-assistentti. Työn lähtökohtana on yksilön tarve. Toiminta suunnitellaan, suoritetaan ja seurataan yhdessä muun hoitohenkilökunnan, sairaanhoitajan, yksikönjohtajan ja omaisten kanssa. Työn tavoitteena on auttaa jokaista yksilöä toimimaan mahdollisimman itsenäisesti arjessa, sekä tukea ja ohjata hoitohenkilökuntaa. Kuntoutusryhmä on vastuussa potilaan liikuttelu-tapojen ja tukivälineiden peruskoulutuksesta. Kuntoutusryhmä työskentelee arkipäivisin päiväsaikaan.

Toimintaterapeutti/Fysioterapeutti

Vastaa fyysisten toimintojen arvioinnista, tukemisesta ja harjoittamisesta niin, että yksilö selviytyy arkipäivästä. Sekä fysioterapeutti että toimintaterapeutti arvioivat apuvälineiden käyttämistä.

Kotihoito

Kotihoito on kotiisi tulevan sairaanhoidon muoto. Se voi olla esimerkiksi apua lääkkeiden kanssa, haavan puhdistus, näytteenotto, neuvominen, apuvälineiden kokeilu ja kuntoutus kotona.

Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja.

Kunnan sairaanhoitaja työskentelee vuorokauden kaikkina aikoina, jokaisena päivänä.

Kuka saa kotihoitoa?

Kotihoito on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset pitkäaikaista sairaanhoidollista apua kotona, etkä voi liikkua terveysasemalle. Hoidon tarve tulee olla ajankohtaista ja kestää yli kaksi viikkoa.

Miten saan kotihoitoa?

Ota yhteyttä terveysasemaasi, mikäli koet tarvitsevasi kotihoitoa. Terveysasema arvioi tarpeesi. Mikäli täytät kaikki kriteerit kotihoidolle, tehdään sinulle yhteinen hoitosuunnitelma.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Sosiaalijohtaja
Vanhustenhuolto/Terveydenhuolto
Cissi Hedwall
0290-77 17 01
cissi.hedwall@hofors.se

Vara lääkevastaava sairaanhoitaja
0290 - 77 17 48

Lääkevastaava kuntoutushoitaja
070-086 00 06