Hofors Kommun logo, länk till startsida


Johnsson Irene (C)

Irene Johnsson

Adress: Perols väg 1, 813 94 Torsåker

Telefon:

Mobil: 070 - 452 78 65

Mail: perols2533@outlook.com

Yrke/Titel: Bonde

Född år: 1951

Uppdrag:

Socialnämnden, ledamot

Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare

Stiftelsen Gammelstilla Bruk, ledamot