english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Johansen Margon (SD)

Adress: Rönningsgatan 31 a, 813 34 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-201 73 23

Mail: margon.r.m.johansen@gmail.com

Yrke/Titel: Chaufför

Född: 1972

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Gruppledare

Kontaktinformation

Margon Johansen

070-201 73 23
margon.r.m.johansen@gmail.com

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.