Hofors Kommun logo, länk till startsida


Finska flaggan

Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde

Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att uppmuntra språkanvändningen för just det finska språket.

Finskt förvaltningsområde

Genom olika insatser i den kommunala verksamheten skapar man möjligheter för de som vill använda det finska språket så det kan leva vidare och utvecklas.
I Hofors kommun har du möjlighet att både skriftligt och muntligt använda finska vid handläggning av ditt ärende. Finskspråkig personal finns inte på plats men kommunen försöker alltid att så snabbt som möjligt hitta lämpliga lösningar utifrån dina behov.
Utvalda delar av Hofors kommuns hemsida är översatt till finska.

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.
Hofors kommun har ansvar för att, bland annat, informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar.

Mer information om nationella minoriteter och vad det innebär att Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde hittar du i länkar på denna sida. Dokumenten finns även på finska.