Hofors Kommun logo, länk till startsida


Vi låter gräsmattorna i tätorten växa för den biologiska mångfaldens skull

Under maj månad drar LONA-projektet Bruksgräs till ängsmark i Hofors tätort igång på allvar. Projektets syfte är att inventera kommunens gräsmattor, som därför måste lämnas oklippta under några veckor från den första planerade klippningen.

Målet är att stärka den biologiska mångfalden

”Vi hoppas att invånarna i Hofors tätort har förståelse för höga gräsmattor under en period. Det ska bli spännande att se resultaten från inventeringen som Sweco genomför i tätorten. Målsättningen är att främja pollinatörer som bin, humlor, blomflugor och fjärilar. Den biologiska mångfalden behöver stärkas och detta är ett jättebra sätt”, Henry Nilsson, kommunekolog på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Gräsmattor lämnas oklippta under en period

För att vi ska få reda på vilka blommor som döljer sig i gräsmattorna i kommunen måste vi låta dem blomma ut. Det tar några veckor och efter det ska de inventeras på några dagar genom att vi cyklar runt i tätorten och besiktigar gräsmattorna. Endast ett fåtal gräsmattor kommer att lämnas oklippta efter projektets slut.

– Vi söker efter blomrika torrmarker med potential att ställas om till traditionell ängsmark. Ängsmarker var vanliga för hundra år sedan, men så är det inte längre trots att behovet för den biologiska mångfalden är stort, säger Henry Nilsson.

Så här går det till

Den första klippningen i tätorten är egentligen planerad till mitten av maj, men för att vi ska få reda på vilka blomsterarter som döljer sig i gräsmattorna lämnas de oklippta ett eller två klipptillfällen.

När gräsmattorna är inventerade lämnas ett fåtal oklippta fram till mitten av augusti och resten återgår till normal skötsel. I augusti klipper och samlar vi upp gräset för att öka förutsättningarna för de blomsterarter vi hittade vid inventeringen.

Satsningen är ett led i LONA-projektet Bruksgräs till ängsmark i Hofors tätort som pågår under 2022.

Läs mer om projektet på Naturvårdsverkets hemsida.