english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lindgren Alice (C)

Alice Lindgren

Adress: Stubbegatan 19, 813 36 Hofors

Telefon:

Mobil: 070-593 04 61

E-post: alice.lindgren@sifferbyran.se

Yrke/Titel: Pensionär

Född år: 1948

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare

Kommunstyrelsen, ersättare

Kontaktinformation

Alice Lindgren
0290-440 48
070-5930461
alice.lindgren@sifferbyran.se

Mer information

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.