Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hantverkarn ska avvecklas

En enig socialnämnd har fattat beslut om att avveckla det särskilda boendet Hantverkarn som ligger i centrala Hofors. På boendet bor idag tolv personer som kommer att bli erbjudna nytt boende. Beslutet har fattats utifrån en anpassning av behov av platser samt det nationella rikssnittet gällande antal platser per invånare. Hofors kommun har idag många platser i förhållande till antalet kommuninvånare.

”Vi har förståelse för att detta kan skapa oro, vi har därför utsett kontaktpersoner som både boende och anhöriga kan kontakta vid frågor”, säger Socialnämndens ordförande Tomas Fröjd.

Förslag för dig

Kontaktpersoner

Frågor gällande det politiska beslutet samt för media hänvisas till socialnämndens ordförande Tomas Fröjd tomas.frojd@hofors.se eller 070-414 11 15.

Frågor gällande beslutet hänvisas till socialchef Cissi Hedwall, cissi.hedwall@hofors.se eller 0290-77 17 01.

Frågor gällande flyttar från Hantverkarn hänvisas till enhetschef Inga Jäderström, inga.jaderstrom@hofors.se eller 070-395 36 40.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun