Hofors Kommun logo, länk till startsida

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Nu kan du som äger småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.

Syftet med bidraget är att minska risken att hushåll påverkas negativt av höga energipriser och att växla upp arbetet med energieffektivisering.

Förslag för dig

Småhusägare kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder för värmesystemet som till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme.
Bidrag kan också sökas för klimatskärmsåtgärder som till exempel att byta fönster eller tilläggsisolera,
men bara om du först fått bidrag till åtgärder för värmesystemet i samma hus.

Så mycket bidrag kan du få

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor.
Fram till 1 juni 2025 kan du söka bidraget hos Boverket.

Mer information om bidraget finns hos Boverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare

Du kan få opartisk och kostnadsfri rådgivning genom att kontakta din energi- och klimatrådgivare på telefon 026-24 00 00 eller via mejl vgs.energiradgivning@sandviken.se.

Kontakt Energi- och klimatrådgivning Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Energi- och klimatrådgivning Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)

Aktuellt i Hofors kommun