Hofors Kommun logo, länk till startsida


Uppgradering av system för barn- och elevregistering

I månadsskiftet januari/februari kommer verksamheterna inom Barn och utbildning att uppdatera barn- och elevregistreringssystemet.

Detta kan bl a innebära fördröjda handläggningstider för förskola/fritidshem.

Uppgraderingen medför flera utbildningsinsatser för våra användare och vi får räkna med en inkörningsperiod på ett par månader. Detta kan innebära fördröjda handläggningstider, tex när det gäller ansökningar till förskola/fritidshem samt frågor som är riktade till våra skoladministratörer.

Förändringarna för vårdnadshavare kommer att vara få. En förbättring med uppdateringen är att vårdnadshavare själva kommer att kunna ändra sina kontaktuppgifter (mailadresser och telefonnummer) via den digitala länken: https://education.service.tieto.com/WE.Spaces.Web?Actor=Actor_Relative&idpMethod=SAML&domain=EduApp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta bidrar till att förskolan/skolan har rätt kontaktuppgifter till vårdnadshavare.