Hofors Kommun logo, länk till startsida


Enkät för en bättre folkhälsa

I dagarna har cirka 12 000 invånare i Gävleborg fått en enkät från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor.

Enkät

Den nationella folkhälsoenkäten riktar sig till personer 16 år och äldre. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur befolkningen i vårt län mår och hur hälsan förändras över tid.
- Resultaten av undersökningen fungerar som beslutsunderlag vid politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa, säger Patrik Lind, avdelningschef Samhällsmedicin Gävleborg.
Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden fortsätter:
- Med kunskap om hur människor i länet mår är det lättare att fatta genomtänkta politiska
beslut. Jag hoppas därför att så många om möjligt deltar. I årets undersökning vill vi också
höra hur gävleborgarna haft det under pandemin.
Undersökningen genomförs av Region Gävleborg i samarbete med länets kommuner,
Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån, SCB.
Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som svarat vad.
Är du en av dem som blivit utvald att delta i enkätundersökningenoch vill veta mer?
Följ länkarna på denna sida.

Har du fått enkäten kan du besvara den på webben, adressen är www.insamling.scb.se. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands. Du hittar det på framsidan av inbjudningsbrevet.

Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.