english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lägre avgift för byggärenden under vintersäsong

Byggtaxan ger dig en möjlighet att få 20 procents lägre avgift för alla byggärenden under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärenden som kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2021 till och med 28 februari 2022.

Lägre avgift

- Under vår och sommar vill många ha lov och tillstånd beviljade, vilket ofta medför en mycket hög belastning på bygglovshandläggarna. Syftet med en särskild taxa under vintersäsongen är att jämna ut ärendemängden över året. Ambitionen är också att korta handläggningstiderna för de sökande, säger Yvonne Andersson, förvaltningschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Komplettförklaring av ärendet innebär att du som söker har lämnat in samtliga handlingar, och med tillräcklig kvalitet, och fått ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett. Av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Ni har väl inte missat att du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt via våra e-tjänster? Det är enkelt och bekvämt. Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten och även få meddelande när något händer i e-post och sms.

Så här lämnar du din ansökan digitalt:

Gå till www.mittbygge.se och logga in. Efter inloggning kan du välja kommunens tjänster via rutan på sidan som heter Klicka och välj e-tjänst.