english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Nya e-tjänster: Anmälan till förskola och Anmälan till fritidshem

Hofors kommun har nu två nya e-tjänster.

Förskola

Förskola är till för barn mellan 1 och 5 år. Rätt till förskola har barn till föräldrar som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn. Ett barn kan också ha rätt till förskola om barnet har ett eget behov pga av familjens situation i övrigt.

Anmälan till förskolan kan nu göras genom kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidshem

Barn i åldern 6-12 år har rätt till fritidshem före och efter skoltid när vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshem finns på respektive grundskola.

Anmälan till fritidshem kan nu göras genom kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..