Hofors Kommun logo, länk till startsida


Krisberedskapsveckan 2021

Den 27 september – 3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att
stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj vill påminna
människor om deras viktiga roll i Sveriges beredskap.

Krisberedskapsveckan

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter.

”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få
människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.
Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft.
Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.