english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Ett tryggt och roligt lov

Nu har du chansen att ska statsbidrag för att ordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar mellan sex och 15 år.

Roligt lov

Hofors kommun har från Socialstyrelsen fått ett statsbidrag för att under 2021 anordna avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter (sommarlov/höstlov) för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
Lovaktiviteterna kan vara arrangerade inom exempelvis fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur aktiviteterna ska bedrivas.
Hofors kommun har beslutat att föreningar/organisationer i kommunen eller en kommunal enhet får ta del av bidraget.

Bidraget ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund. Det viktigaste är att aktiviteterna anordnas smittsäkert.


Ni kan få ersättning för aktivitetskostnader som till exempel;
- Material/redskap/drivmedel
- Intäktsbortfall, arvode, tjänst
- hyra av lokal, färdmedel
Krav: Berätta tydlig vilken aktivitet ni vill erbjuda, när (ett eller flera tillfällen) för vem, var och hur.
Om aktiviteten stämmer väl överens med Socialstyrelsens syftesbeskrivning kommer vi överens om ersättning.
Ersättningen betalas ut när aktiviteten är genomförd och utvärderingen är lämnad.