Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors tappar i enkätresultat

Tisdag 25 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av årets enkätundersökning.

Hofors tappar

Under tisdagsmorgonen presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och det sammanfattande omdömet för Hofors var något sämre jämfört med i fjol. 2020 var det samlade omdömet 3.4 vilket innebär en sänkning från i fjol då det var 3.55.
– Företagsklimatet är något vi skapar tillsammans och i år har det arbetet varit svårare än någonsin i och med pandemin. Det har varit ett tufft och märkligt år för många det är inget som man ska sticka under stol med. För Entré Hofors del har det varit ett annorlunda år i och med att största delen av vår personal haft andra arbetsuppgifter än normalt, bland annat som kriskommunikatörer åt Hofors kommun. Mycket av vårt vanliga arbete har blivit satt på paus och det speglar naturligtvis resultatet i enkätsvaren. Förhoppningsvis ser vi slutet på denna pandemi nu så vi kan arbeta framåt, bland annat ska vi arbeta med att lägga en ny näringslivsstrategi för kommande år. Nu gäller det för oss att kavla upp ärmarna och vända denna nedåtgående trend som varit de senaste åren, säger Entré Hofors vd, Kjell Johansson.

– Ser man till hela länet ser det betydligt bättre ut än vad det har gjort tidigare år. Åtta av tio kommuner klättrar uppåt, men Hofors är en av två kommuner som tappar i resultaten. För Hofors kommuns del gäller det att ta ett omtag och ta upp arbetet man gjorde för några år sedan. Samsynen mellan politiker/tjänstemär och företag har fått ett större gap i årets enkätresultat och det är en dialog man måste bygga upp igen. Även informationen till företag behöver förbättras, kommenterar Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv, årets resultat i undersökningen.

– Årets resultat visar på att vi behöver göra ett omtag och arbeta med kontakterna med företagen. Företagsbesöken som jag tillsammans med kommunchef gjorde innan pandemin bröt ut är något som jag och vår nya kommunchef ska återuppta, det är ett konkret exempel som jag kan nämna, säger Linda-Marie Anttila, kommunalråd, i en kommentar till årets enkätresultat.