Hofors Kommun logo, länk till startsida


Gör din röst hörd i ny Leaderstrategi

Leader Gästrikebygden arbetar just nu med att ta fram en ny strategi för perioden 2023-2030.
Du har chansen att påverka innehållet.

Påverka innehållet i strategin

Vilka möjligheter ser du på platsen där du bor? Hur kan man driva utveckling tillsammans?
Har du idéer kring det kan du som bor, lever och verkar i Gästrikebygden dela med dig av dina idéer i en enkät.
Det är Leader Gästrikebygden som samlar in material som kommer att ligga till grund för kommande strategi 2023-2030.