english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Till fastighetsägare längs enskilda vägar i Hofors kommun

I början av december gjorde Hofors kommun ett utskick till dig som har en fastighet längs enskild väg i Hofors kommun.
Vi har fått till oss att det blivit en del problem i utskicket och vill därför förtydliga några frågor kring det.

Förtydligande kring utskick

Flertalet fastighetsägare har fått flera brev och några har blivit utan brev, detta trots att man bor längs samma enskilda väg. Vi beklagar detta och undersöker nu vad som blivit fel i sändlistorna.

Ni som inte har fått något brev kommer att få det och vi arbetar nu med sändlistorna för att säkerställa att alla berörda efter de enskilda vägarna får ta del av informationen.

Hofors kommun kommer inte kunna påbörja dialog under december månad då pandemin sätter stopp för det. Vi återkommer med ny tid för dialog.

Ni som inkommit med anmälan till den framtida dialogen behöver inte anmäla er igen då vi registrerat er anmälan.

Vi är mycket tacksamma över alla synpunkter som inkommit, vi tar med dem till den framtida dialogen.