english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Hofors först ut i länet att införa AST

I mitten av oktober införde Hofors kommun AST
(akademisk specialisttjänstgöring) för sjuksköterskor.
Detta är en satsning för att höja kompetensen inom den hälso- och sjukvård och omvårdnad som ges till brukarna i Hofors kommun. Men det är även ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare.

Hofors först ut

Hofors kommun är först ut i länet med att införa så kallade utbildningsanställningar, AST-tjänster.
Målet är att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom organisationen.
Utbildningsanställningen är en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska med placering på en utbildningsanställning under studietiden. För att kunna få utbildningsanställning krävs det att medarbetaren är behörig och blivit antagen till, en för verksamheten relevant, specialistutbildning på universitet eller högskola.
- Det känns bra att Hofors kommun och Vårdförbundet har skrivit under det här avtalet. Det gynnar alla, både våra medarbetare och våra brukare. Dessutom är det bra att Hofors kommun som arbetsgivare kan erbjuda den här möjligheten, säger Kerstin Modén, enhetschef, sjuksköterske- och rehabteamet.