english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Pennor i mugg i klassrum

Positivt resultat för Petreskolans avgångselever

Resultatet för eleverna i årskurs nio på Petreskolans är bättre än på många år.
- Väldigt roligt för alla inblandade så klart, kommenterar Petreskolans rektor Tommy Hellström.

Postivt resultar

89,1 procent av avgångseleverna på Petreskolan gick i år ut med betyg som ger dem grundläggande behörighet till gymnasieskolans praktiska program.
Det är den högsta procentuella siffran på många år. En siffra som är glädjande säger Petreskolans rektor Tommy Hellström.
- Jag vill rikta beröm till alla inblandade. Dels eleverna som kämpat på för att nå sina betyg, men också till alla vårdnadshavare och lärare som hjälpt dem på vägen.

Resultat i procent;
2020: 89,1
2019: 83,1
2018: 83,8