Hofors Kommun logo, länk till startsida


Rosa rosknoppar i gammalt fönster

Du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan  du ansöker.
Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad (2020).

Du kan ha rätt till bostadstillägg

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt (2020) behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.
Du ansöker enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan också ansöka om tillägget.